Een voertuig heeft in het (huidige) LEV toelatingskader meer dan 1 wiel

We zien nog steeds regelmatig dat eigenaren van een in beslag genomen Onewheel of EUC hun elektrisch verplaatsingsvoorwerp terug krijgen via de officier van justitie of een schadeloosstelling als deze al is vernietigd of via een veiling website is verkocht.

Waarom dat is, is nog steeds niet duidelijk maar iets wat we al enige tijd verkondigen blijkt toch te kloppen….

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 de regels om een bijzondere bromfiets op de weg toe te laten (het toelatingskader) aangescherpt. In de wijziging van de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen in verband met aanscherping van het toelatingskader staat in artikel 1:

Verordening (EU) nr. 901/2014:
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 901/2014 van de Commissie van 18 juli 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2004, L 249);.

Niet alleen in Europese wetgeving vallen eenwielers dus buiten de wetgeving maar ook in Nederland is dit opgenomen in de huidige beleidsregel bijzondere bromfietsen, lees het toelatingskader.

Probleem is dat de politie ze nog steeds in beslag neemt. Ze noemen het een verboden voertuig. Maar in de wet staat dat een voertuig meer dan 1 wiel heeft. Ze vallen niet onder EU-richtlijnen en daarmee is het dus geen voertuig in de zin van de regelgeving. Ook de RDW verstrekt daarom geen goedkeuringen op éénwielers. In gewoon Nederlands omdat dat niet nodig is. We hopen dat verzekeraars ook meelezen en nu eens over de brug komen met een verzekering voor eenwielers of dekking via de AVP verzekering. We gaan hierover een klacht indienen bij de Nationale ombudsman want dit is niet meer uit te leggen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *