Voortgang onderzoek balansvoertuigen en implementatie LEV-kader

Vorige week vroegen we het ministerie van I&W wanneer ze de bevindingen ging publiceren van de expertbijeenkomst van 21 juni en het bijbehorende onderzoek over LEVs zonder stuur, de zogenaamde 1c categorie. Vandaag kregen we een reactie van het ministerie dat het antwoord in een brief staat die vorige week al aan de Tweede Kamer was gestuurd. Dat hadden we even gemist:

Verkenning balansvoertuigen zonder stuur

De verkenning ‘balansvoertuigen zonder stuur’, zoals eenwielers, beoogt een onderbouwd antwoord te geven op de vraag of het mogelijk is dit soort voertuigen op een veilige manier toe te laten tot de weg. In het kader van deze verkenning is een expertbijeenkomst gehouden over de rijtaken en vaardigheden die nodig zijn voor voertuigbeheersing en interactie met andere verkeersdeelnemers. De uitkomsten van de expertbijeenkomst worden meegenomen in een verdiepend onderzoek naar de impact van deze balansvoertuigen op de verkeersveiligheid en naar mogelijk te nemen maatregelen om de risico’s te verminderen. Naar verwachting zijn de resultaten medio 2023 bekend en deze zullen worden gedeeld met uw Kamer.

In de brief staat ook een update over de voortgang en de implementatie van het LEV-kader:

Stand van zaken implementatie LEV-kader

De implementatie van het LEV-kader in wet- en regelgeving verloopt in stappen zoals eerder aangegeven aan uw Kamer. Het eerste voorstel betreft de aanpassing van wet- en regelgeving om de RDW bevoegd te maken als onafhankelijke goedkeuringsinstantie voor, in eerste instantie, bijzondere bromfietsen en daarna LEVs. Na deze aanpassing wijst de minister van IenW geen bijzondere bromfietsen meer aan, zoals bij de BSO-bus is gedaan, maar geeft de RDW een goedkeuring af. Het wetsvoorstel ligt momenteel voor advisering bij de Raad van State. De verwachting is dat het voor het einde van het jaar aan de Kamer kan worden aangeboden.

Ook moeten algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en diverse ministeriële regelingen (MR’s) worden aangepast om bijzondere bromfietsen uiteindelijk van een kenteken te kunnen voorzien. De ambitie is nog steeds de aanpassingen in de AMvB’s vóór de zomer van 2023 aan uw Kamer aan te bieden. Voor de implementatie van het complete LEV-kader zoals eisen aan grote elektrische bakfietsen, minimumleeftijd en rijbewijs zijn ook aanpassingen van diverse AMvB’s en MR’s nodig. De wijzigingen van de AMvB’s daarvoor worden naar verwachting na de zomer van 2023 aan uw Kamer gestuurd. 

In gewoon Nederlands betekend dit dat de Tweede Kamer pas na de zomer van 2023 gaat oordelen over het LEV-kader. Na de zomer in de politiek betekend al gauw 19 september 2023 want dan is het pas de opening van met nieuwe parlementaire jaar. Het voorstel zal eerst schriftelijk behandeld worden in de commissie van I&W en daarna zal er een debat in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer plaatsvinden. Daarna moet het nog naar de Eerste Kamer en met een beetje geluk kan het LEV kader dan in 2024 geïmplementeerd worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *